Renault Kangoo Express from Jason

(*) (*) (*) (*) (*) 5 reviews Hoorn 8x rented out Owner

Rental by Jason

Owner

About the car

---ENGLISH BELOW--- _________ (Bekijk de voertuigfoto's voor de afmetingen van de opbergruimte) *1 - 2 stoelen (passagiersstoel kan plat worden neergeklapt om een ​​diepte van 96 IN of 243 CM mogelijk te maken) *Automatische transmissie (geen cruisecontrol) *60 - 120KM actieradius op één lading (**lees hieronder**). *Geweldig stadsvoertuig, maar een reis naar Ikea/Hornbach is mogelijk als een bestemmingslader beschikbaar is. Reken op 3-5 uur extra winkel-/wachttijd per lading, minder tijd als de batterij niet leeg is, meer ladingen en meer tijd als het verbruik veel hoger is. * Gratis inbegrepen is een RFID-sleutel van het laadstation, gebruik deze zo vaak als nodig is (sluit het snoer gewoon aan, scan RFID om de oplader te activeren en vergrendel de bestelwagen. Scan bij het verlaten opnieuw om het oplaadsnoer te ontgrendelen en druk op de FOB-toets om het snoer te ontgrendelen van, zo eenvoudig is het!). *EV-laadstationsnoer inbegrepen. Op verzoek kan er ook een EV-wandoplader voor thuis worden meegeleverd voor meerdere verplaatsingsdagen en gebruik 's nachts/meerdaagse. *GEEN EXTRA KOSTEN RETOURNEREN MET EEN LEGE BATTERIJ! Houd u alleen bezig met het opladen van zoveel als nodig is voor uw eigen gebruik en uw terugreis, ik zorg graag en vrijelijk voor de resterende batterijvulling bij terugkomst. **Hoe het EV-rijbereik vergroten?** Het rijbereik is sterk afhankelijk van snelheden, veelvuldig hard remmen, impulsief accelereren, tegenwind, buitentemperatuur, etc., meer hieronder: *Druk op de 'ECO'-rijknop - Hierdoor accelereert de auto langzamer en wordt er meer regeneratief geremd bij het loslaten van het gaspedaal. * Verminder impulsieve acceleratie - doe rustig aan met het gaspedaal. *Beperk frequent en plotseling hard remmen - gebruik licht remmen, waardoor meer regeneratief remmen mogelijk wordt ruim voor een verwachte stop. Probeer VEILIG de vrijloopsnelheid van het voertuig af te stemmen op de verkeerstijden voor groen licht, in plaats van naar een stoplicht/kruispunt te racen. *Verlaag de rijsnelheden - als een maximaal EV-bereik nodig is, verlaag dan de snelwegsnelheden tot de laagste wettelijke limiet, of neem waar mogelijk langzamere landweggetjes. Zelfs iets langere, minder directe routes kunnen meer energie besparen dan directe routes met hogere snelheden! *Vermijd rijden op dagen met sterke tegenwind als u zich zorgen maakt over het bereik. *Beperk het gebruik van het verwarmings-/koelsysteem - open de ramen gedeeltelijk en/of gebruik de laagste stand die nodig is om de ramen te ontdooien om veilig te rijden, draag warme rijhandschoenen en gebruik de efficiëntere stoelverwarming om warm te blijven. *Probeer te rijden op warmere dagen - koude batterijen gaan niet zo lang mee. *Houd het radiovolume laag en probeer overdag in de zon te rijden - zware bonzende luidsprekers en helderdere rijlichten trekken stroom en verminderen het bereik enigszins. ---ENGLISH BELOW--- ________ (Look at vehicle pictures for storage dimensions) *1 - 2 seats (passenger seat folds down flat to allow 96IN or 243CM depth) *Automatic transmission (no cruise control) *60 - 120KM driving range on single charge (**read below**). *Great town vehicle, but a trip to Ikea/Hornbach is possible if a destination charger is available. Expect to add 3-5 hours extra shopping/waiting time per charge, less time if battery is not empty, more charges and more time if consumption is much higher. *Freely included is a destination charging station RFID key, use as frequently as needed (Simply plug in cord, scan RFID to activate charger, & lock van. When leaving, scan again to unlock charging cord, & press key FOB to unlock cord from van, it is that easy!). *EV charging station cord included. A home EV wall charger can also be included upon request for multiple trip moving days, & overnight/multiple day use. *NO EXTRA FEES RETURNING WITH AN EMPTY BATTERY! Only be concerned with recharging as much as needed for your own use and your return trip, I will freely and gladly take care of the remaining battery fillup upon return. **How to extend the EV driving range?** The driving range greatly depends on speeds, frequent hard braking, impulsive acceleration, headwinds, outdoor temperature, etc., more below: *Press the 'ECO' driving button - This makes the vehicle accelerate slower, and applies more regenerative braking when letting off the accelerator. *Reduce impulsive acceleration - go easy on the accelerator. *Limit frequent and sudden hard braking - use light braking, allowing more regenerative braking well ahead of an expected stop. Attempt to SAFELY match vehicle coasting speed with green light traffic timings, instead of racing to a stoplight/intersection. *Reduce driving speeds - if maximum EV range is needed, reduce freeway speeds to the lowest legal limit, or take slower back-country-roads whenever possible. Even slightly longer, less direct routes can save more energy than direct routes at faster speeds! *Avoid driving on days with strong headwinds if concerned about range. *Limit heating/cooling system use - partially open the windows &/or use the lowest setting needed to defrost windows to drive safely, wear warm driving gloves, use the more efficient seat heater to stay warm. *Attempt to drive on warmer days - cold batteries do not last as long. *Keep the radio volume down, and attempt sunny daytime driving - heavy pounding speakers and brighter driving lights draw power and slightly reduce range.

Good to know
Electric / Hybrid
Automatic
2 seats
Year of manufacture 2012
150 free KM's per day
+ KM € 0,15 per extra km
Do's & Dont's
Kids
Smoking
Going abroad
Pets
Accessories
Airconditioning
Navigation
Leather seats
Tow bar
Winter tires
Roofbox
Other accessories

Vehicle includes: *Driver seat heater (Extends EV driving distance by reducing car heater use) *RFID EV Charger Keychain FOB (use freely at destination/en-route chargers) *Universal USB phone charger cable (micro-usb, usb-c, Iphone) *3 extra auxiliary USB charger ports *Safety (warning triangle, spare tire, tire iron) *Shipping blanket *Bungees and straps Included on request: *Extra shipping blankets *Extra bungees & straps *Roof rails (Need time to install, rails may reduce driving range) *Home outlet EV charger cable (for overnight & multiple day use)

Car location

Hi, I am Jason

Verified userMember since May 14, 2021

Owner

Expats from the USA, enjoying our long term stay here in the Netherlands! Thanks SnappCar for helping us out while we were in the transition of moving here, now it is our turn to share our recently acquired EV moving van as a thanks to our fellow neighbors and SnappCar community. Expats uit de VS, genietend van ons langdurig verblijf hier in Nederland! Bedankt SnappCar voor het helpen van ons terwijl we in de overgang waren om hierheen te verhuizen, nu is het onze beurt om onze onlangs aangekochte EV-verhuiswagen te delen als dank aan onze medeburen en SnappCar-gemeenschap.

Response rate25 %
Rented out8x

5 reviews

(*) (*) (*) (*) (*)

Scott Sep 4, 2022

(*) (*) (*) (*) (*)
The user only left a rating

Rodney Aug 13, 2022

(*) (*) (*) (*) (*)
Goede elektrische auto , kan genoeg in vervoert worden zeker een aanrader

Stanislav Jul 2, 2022

(*) (*) (*) (*) (*)
Great van! Thanks 👍

Robert Mar 31, 2022

(*) (*) (*) (*) (*)
The user only left a rating

Daphne Mar 23, 2022

(*) (*) (*) (*) (*)
Jason is een super vriendelijke verhuurder die erg behulpzaam is. De auto is voorzien van royale ruimte. Persoonlijk moest ik even leren stoeien met het electrische rijden 😉 Zeker zeer zuinige auto voor kortere afstanden wanneer je op je gemak op pad kunt.

Fiat Punto Evo

€ 32,00 per day

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Ford Focus

€ 27,50 per day

(*) (*) (*) (*) (*)

Fiat Punto Evo

€ 21,50 per day

(*) (*) (*) (*) (*)

Opel Corsa

€ 30,00 per day

(*) (*) (*) (*) (*)