SNAPPCAR – PRIVACY POLICY

Algemene uitgangspunten

SnappCar is een online platform en community voor de huur en verhuur van voertuigen tussen particulieren. Dit gebeurt via de websites www.snappcar.nl, www.snappcar.de, www.snappcar.dk, www.snappcar.se en eventuele andere websites die van tijd tot tijd kunnen worden toegevoegd (hierna gezamenlijk te noemen “de website”). Om haar diensten aan te kunnen bieden, verwerkt SnappCar bepaalde persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

We raden je daarom aan om dit document goed te lezen voordat je gebruik gaat maken van SnappCar's diensten en regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn. Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact met ons op via Support@SnappCar.nl.

Door je te registreren bij SnappCar en gebruik te maken van de diensten van SnappCar ga je akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

SnappCar neemt jouw privacy serieus. Daarom houdt SnappCar zich onder andere aan de volgende uitgangspunten voor gegevensbescherming:

 • SnappCar verwerkt persoonsgegevens op rechtmatige en billijke wijze;

 • SnappCar is transparant over alle gegevensverwerking;

 • SnappCar vraagt indien vereist vooraf je toestemming;

 • SnappCar respecteert je rechten van toegang, wijziging en bezwaar;

 • SnappCar beveiligt je persoonsgegevens.

Inhoudsopgave

Privacybeleid

 1. Wie is SnappCar en hoe kan ik contact opnemen met SnappCar?

 2. Waarom verwerkt SnappCar persoonsgegevens?

 3. In welke gevallen verstrekt SnappCar mijn persoonsgegevens aan derden?

 4. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen?

 5. Hoe kan ik me uitschrijven bij SnappCar en wat gebeurt er dan met mijn persoonsgegevens?

 6. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

 7. Beveiliging

1 Wie is SnappCar en hoe kan ik contact opnemen met SnappCar?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers verstrekt via de website is SnappCar, een handelsnaam van Carshare Ventures B.V., gevestigd te Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht ("SnappCar"). Lokale dochterondernemingen kunnen gegevens verwerken namens SnappCar en optreden als bewerkers.

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SnappCar kun je per e-mail stellen via Support@SnappCar.nl, per post via Postbus 8500, 3503 RM Utrecht, of telefonisch via +31 (0)30-2087011.

2 Waarom verwerkt SnappCar persoonsgegevens?

SnappCar verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via de website en voor de onderstaande doeleinden. Je persoonsgegevens zijn vereist en je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor:

Het aanmaken van een account: je contactgegevens (d.w.z. voornaam of voornamen, achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en land) en een profielfoto zijn verplicht om een account aan te maken bij SnappCar (“Contactgegevens”). Je kunt optioneel aanvullende persoonlijke informatie toevoegen, zoals foto's, informatie over jezelf ('over mezelf') en social media-links (zoals Facebook, LinkedIn en Twitter) (“Aanvullende Informatie”). Je kunt er ook voor kiezen een account aan te maken via je Facebook-account, in welk geval SnappCar de volgende gegevens van je Facebook-account verwerkt: informatie op je publieke Facebook-profiel (naam, profielfoto, leeftijdscategorie, geslacht, taal, land en overige specifieke publieke informatie), je Facebook-vriendenlijst en je e-mailadres (“Facebook-gegevens”). Als je ervoor kiest je Facebook-account te gebruiken om je te registeren, dan verwerkt SnappCar de Facebook-gegevens als Contactgegevens;

Het maken van een reservering: je Contactgegevens, een kopie van je rijbewijs en betalingsgegevens (d.w.z. IBAN-rekeningnummer en tenaamstelling en/of creditcardgegevens) zijn vereist om een reservering te maken via SnappCar, om te controleren of je aan de vereisten voldoet (zoals een geldig rijbewijs, controle van je identiteit en leeftijdscategorie indien aangegeven door de verhuurder) en betalingen te verwerken (“Reserveringsgegevens”). Scherm je foto en BSN-nummer af voordat je een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitskaart uploadt;

Het aanbieden van een auto voor de verhuur: je contactgegevens, een kopie van je identiteitskaart, rijbewijs of paspoort (scherm je foto en BSN-nummer af voordat je een kopie uploadt), beschikbaarheid van je auto/voertuig, kenteken van je auto en niet-persoonlijke voertuiginformatie worden gevraagd en verwerkt door SnappCar om het mogelijk te maken dat je je voertuig te huur aanbiedt via SnappCar, om de beschikbaarheid te laten zien en de locatie van je auto of voertuig (“Autogegevens”). Autogegevens worden verder door SnappCar gebruikt om te controleren of je voertuig goed geregistreerd staat op je SnappCar-account, niet is opgegeven als gestolen of vermist, en om je identiteit en eigendom van het voertuig te controleren. Bovendien zijn betalingsgegevens (d.w.z. bankgegevens, rekeningnummer en naam van je bank alsmede tenaamstelling zoals vermeld op de bankpas) vereist om betalingen te verwerken;

Het aangaan van een huurovereenkomst: contactgegevens van de huurder en verhuurder, het kenteken en de geolocatie (“Huurgegevens”) zijn vereist om een huurovereenkomst en verzekeringsovereenkomst aan te gaan. Om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan moet SnappCar huurgegevens doorgeven aan haar verzekeringsmaatschappij, zie verzekering voor de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast deelt SnappCar de volgende informatie tussen de huurder en verhuurder: je Contactgegevens, Reserveringsgegevens, Huurovereenkomst, Huurgegevens en rijbewijsnummer van de huurder (om je identiteit te controleren).

Elektronische communicatie tussen huurders en verhuurders kan plaatsvinden via SnappCar's servers of kan door SnappCar worden doorgegeven aan dienstverleners zodat deze jou de diensten kunnen aanbieden.

Behalve voor het bovenstaande, kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt voor het volgende:

Naleving lokale wetgeving: SnappCar kan om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in deze overeenkomst, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel;

Fraudeopsporing: SnappCar verwerkt je persoonsgegevens voor fraudeopsporing, om fraude en misbruik te voorkomen en oplichters en andere (auto)criminelen uit de buurt te houden. Als we een redelijk vermoeden hebben van enige fraude, oplichting of criminele activiteit toerekenbaar aan jou, of dit vaststellen, dan verwerken we je persoonsgegevens om te voorkomen dat je in de toekomst nog gebruik kunt maken van onze dienst;

Klantenservice: we kunnen persoonsgegevens verzamelen en delen om (internationale) klantenservice te bieden, om je vragen te beantwoorden en je bijvoorbeeld te helpen als er een probleem is met je reservering;

Informatieberichten: we kunnen informatieberichten (geen marketingcommunicatie) sturen die noodzakelijk zijn om de diensten te verlenen (zoals systeemmeldingen en tekstberichten die een verhuurder ontvangt als een huurder interesse heeft in een voertuig, of een melding als een reservering niet is afgerond). SnappCar kan je ook informatie sturen over een reservering en een vragenlijst of beoordelingsformulier om in te vullen nadat je een reservering hebt gemaakt;

Communicatie en beoordelingen: SnappCar kan je naam, profielfoto en beoordelingen verwerken om communicatie met andere geregistreerde gebruikers mogelijk te maken en beoordelingen en ervaringen te uploaden. SnappCar mag ook gebruikerservaringen op haar website plaatsen, onder vermelding van persoonlijke gegevens van gebruikers;

Monitoring huur- en verhuurgedrag: SnappCar genereert gegevens op basis van je reserveringen (d.w.z. [aanvullende informatie]) om gebruikers inzicht te geven in je huur- en verhuurgedrag. Deze gegevens worden automatisch toegevoegd aan je profiel, dat op de website voor alle bezoekers zichtbaar is;

Lid worden van groepen: SnappCar kan je uitnodigen of de mogelijkheid bieden om lid te worden van groepen;

Gegevensaggregatie: SnappCar kan je persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken;

Analyses en testen: we kunnen persoonsgegevens gebruiken om te analyseren hoe geregistreerde klanten de website en SnappCar-diensten gebruiken, om nieuwe diensten en tools te testen, en om de website te beveiligen, verbeteren en optimaliseren;

Marketing: we kunnen je marketingcommunicaties sturen, zoals nieuwsbrieven, waarvoor je je op elk moment kunt afmelden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan SnappCar je persoonsgegevens ook gebruiken om klantprofielen op te stellen en gepersonaliseerde advertenties te sturen. Op basis van de informatie die je met ons deelt, kan SnappCar gepersonaliseerde aanbiedingen laten zien, waaronder aanbiedingen van derden. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van profielen en kunt je toestemming voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar het e-mailadres zoals aangegeven onder 4.

3 In welke gevallen verstrekt SnappCar mijn persoonsgegevens aan derden?

In bepaalde gevallen mag SnappCar je persoonsgegevens op een need-to-know-basis delen met derden.

De huurder/verhuurder: SnappCar moet bepaalde relevante reserveringsinformatie delen met de huurder en verhuurder om de reservering af te ronden. Dit kan ook om informatie zoals je Contactgegevens gaan.

Derde-dienstverleners: voor haar dienstverlening deelt SnappCar je persoonsgegevens met derde-dienstverleners, zoals:

 • IDchecker: een in Nederland gevestigde onderneming die identiteitsbewijzen controleert. Zie voor meer informatie www.idchecker.com. IDchecker verwerkt gegevens namens SnappCar;

 • Messagebird: een in Nederland gevestigde onderneming die je een sms-bericht stuurt als een huurder geïnteresseerd is in het huren van je voertuig. Zie voor meer informatie www.messagebird.com. Messagebird verwerkt gegevens namens SnappCar;

 • Adyen: een in Nederlands gevestigde onderneming die betalingen verwerkt. Zie voor meer informatie www.adyen.com. Adyen verwerkt gegevens namens SnappCar.

Bevoegde autoriteiten: SnappCar maakt persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude;

Zakelijke partners: SnappCar kan de diensten van haar partners in de website integreren of partners de mogelijkheid bieden hun producten en diensten op de website aan te bieden, om haar zakelijke partners te helpen hun diensten aan de man te brengen.

SnappCar kan je persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van SnappCar. Indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving, vraagt SnappCar vooraf je toestemming.

Heb je vragen over het delen van je gegevens met derde partijen? Neem dan gerust contact op met SnappCar via Support@SnappCar.nl.

4 Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen?

Zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je aan SnappCar verstrekt voor verwerking correct en relevant zijn, en verstrek geen buitensporige informatie voor bijvoorbeeld de persoonlijke informatie op je profielpagina die zichtbaar is nadat je inlogt op de website. SnappCar respecteert je rechten van toegang, wijziging en bezwaar. Wil je je rechten uitoefenen, meer weten over de persoonsgegevens van jou die SnappCar verwerkt, of persoonsgegevens wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op met SnappCar via Support@SnappCar.nl. SnappCar zal je verzoek zonder onnodige vertraging uitvoeren, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, of zoveel eerder als vereist door de toepasselijke wetgeving.

Indien SnappCar niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan SnappCar je vragen – zonder onnodige vertraging – om je verzoek (nader) te specificeren. SnappCar schort de uitvoering van je verzoek op totdat je SnappCar de (nadere) specificatie hebt verstrekt. SnappCar stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal SnappCar het gebruik van jouw persoonsgegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen of, in geval van een verzoek tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens, de betreffende persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, tenzij uitvoering van je verzoek in strijd is met de wet of ingaat tegen een legitiem zakelijk belang van SnappCar. SnappCar zal je daarvan op de hoogte stellen.

5 Hoe kan ik me uitschrijven bij SnappCar en wat gebeurt er dan met mijn persoonsgegevens?

Je kunt je uitschrijven als gebruiker van de dienstverlening van SnappCar door een e-mail te sturen naar Support@SnappCar.nl, waarin je vermeldt dat je je wilt uitschrijven, of via het contactformulier op de website contact form. SnappCar zal je verzoek zonder onnodige vertraging uitvoeren, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, of zoveel eerder als vereist door de toepasselijke wetgeving.

Na uitschrijving bij SnappCar kunnen bepaalde persoonsgegevens bewaard blijven, zoals je huur- en verhuurhistorie. Zie voor meer informatie over het bewaren van gegevens punt 6 hieronder.

6 Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn gegevens

Verwijderd na uitschrijving?

Contactgegevens

2 jaar na uitschrijving

Ja

Kopie rijbewijs

2 maanden na uitschrijving

Ja

Kopie identiteitskaart

2 maanden na uitschrijving

Ja

Kopie paspoort

2 maanden na uitschrijving

Ja

Aanvullende informatie

2 jaar na uitschrijving

Ja

Facebook-gegevens

2 jaar na uitschrijving

Ja

Betalingsinformatie

2 jaar na uitschrijving

Ja

Voertuiggegevens

2 jaar na uitschrijving

Ja

Huurgegevens

2 jaar na uitschrijving

Ja

Communicatie-/beoordelingsinformatie

2 jaar na uitschrijving

Ja

Gegevens huur-/verhuurgedrag

2 jaar na uitschrijving

Ja

Groepsgegevens

2 jaar na uitschrijving

Ja

Marketinggegevens

2 jaar na uitschrijving

Ja

Gegevens gebruikersprofiel

2 jaar na uitschrijving

Ja

Gegevens naleving lokale wetgeving

Zoals vereist door toepasselijke wetgeving

Indien toegestaan door toepasselijke wetgeving

Reserveringsgegevens

5 jaar na uitschrijving

Ja

Fraudeopsporingsgegevens

5 jaar na uitschrijving

Ja

Houd er rekening mee dat we om fraude tegen te gaan de noodzakelijke persoonsgegevens gedurende een redelijke termijn mogen bewaren. Deze termijn kan langer zijn dan de hierboven aangegeven bewaartermijn.

SnappCar mag de verzamelde gegevens altijd in een geaggregeerde en anonieme vorm bewaren voor analyse en onderzoek, marktonderzoek en/of fraudebescherming.

7 Beveiliging

De bescherming van je persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. Daarom heeft SnappCar administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, vernietiging of aanpassing van informatie. Daarnaast voeren we jaarlijkse Privacy Impact Assessments uit, evenals maandelijkse scans van onze systemen (uitgevoerd door een gespecialiseerde beveiligingsorganisatie), om vast te stellen of onze veiligheidsmaatregelen nog steeds afdoende zijn.

********

Heb je vragen over de bescherming van je gegevens of andere vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op met SnappCar via Support@SnappCar.nl.