SnappCar schakelt samen met Tango door naar hoogste versnelling (English below)

SnappCar schakelt samen met Tango door naar hoogste versnelling (English below)
26-09-2019 Nieuws

Tango investeert dit jaar, 2019, samen met de huidige aandeelhouders AutoBinck Group en Founders 8 miljoen euro in SnappCar! Met deze investering kunnen we samen in een nog hoger tempo optrekken richting het behalen van onze missie: 5 miljoen minder auto’s op de weg in Europa in 2022. Hiermee maken we onze steden en straten leefbaarder en verminderen we de uitstoot van CO2.

Vol gas richting de toekomst

Sinds 2017 is het aantal SnappCar-gebruikers verdubbeld naar 700.000 autodelers in Nederland, Zweden, Denemarken en Duitsland. Hier zijn we ontzettend trots op maar we willen nog harder groeien. We verwachten in de zomer van 2020 de mijlpaal van 1 miljoen gebruikers te bereiken!  Het aantal gebruikers op ons platform vergroten is echt niet het enige waar ons op richten. Door autodelen nog gemakkelijker te maken gaan we zoveel mogelijk autobezitters motiveren om hun auto te delen via SnappCar of zelfs hun eigen auto weg te doen en ons platform te gebruiken als huurder.

Slimme oplossingen

Onze CEO en oprichter Victor van Tol vertelt: “Steeds meer mensen ervaren de voordelen van autodelen in de praktijk. Met Tango aan boord investeren wij fors in groei en extra gemak. Wij werken aan slimme oplossingen, zodat de sleuteloverdracht en het bijtanken of opladen aan het einde van ieder ritje niet meer hoeft. Zo worden auto’s beter benut; nu staan auto’s gemiddeld 23 uur per dag stil in de stad.”

Gaat er nu iets veranderen bij SnappCar?

SnappCar blijft gewoon SnappCar. Zoals je gewend bent staat elke beslissing die wij maken in het teken van ons grote doel: samen met onze community van autodelers het aantal auto’s op de weg verminderen. De samenwerking met Tango zorgt ervoor dat we hierin ook in de toekomst alles voor kunnen blijven doen.

SnappCar shifts into highest gear together with Tango

Tango, together with the current shareholders AutoBinck Group and Founders, have invested 8 million euros in SnappCar this year (2019)! This investment means that we can move towards our mission even faster: reducing the number of cars on the road in Europe by 5 million in 2020. By doing so, our streets and cities become more pleasant to live in and we reduce the emission of CO2.

Full speed towards the future

Since 2017 the number of SnappCar-users in the Netherlands, Sweden, Denmark and Germany has doubled to 700.000. This makes us incredibly proud but we want to grow even more. We expect to reach the milestone of 1 million users in the summer of 2020! Growing our user base is not all we are doing. By making carsharing even more convenient we will motivate as many car owners as possible to share their car on SnappCar or to even get rid of their can entirely and enter our community as a renter.

Smart solutions

Our CEO and founder Victor van Tol explains: “More and more people are experiencing the benefits of carsharing in practice. With Tango on board we invest significantly in growth and extra convenience. We are working on smart solutions, so that the key exchange and fueling or charging at the end of each trip becomes unnecessary. This means cars will be used more efficiently: right now cars are standing still 23 hours per day.

Does this mean something will change at SnappCar?

SnappCar will remain Snappcar. As you are used to from us, every decision we make will be dedicated to reaching our big goal: working with our community of carsharers to reduce the number of cars on the read. The collaboration with Tango ensures that this will remain the way we work in the future.

Share


Copyright © SnappCar 2024