Gemeenteraadsverkiezingen en autodelen

Gemeenteraadsverkiezingen en autodelen
05-03-2018 Community, Nieuws

Welke partij gaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in jouw stad werk maken van minder auto’s? Ondanks dat het goed gaat goed met de economie, wordt er tegelijkertijd gesproken over “de randstad komt tot stilstand”, “de filedruk neemt toe” en “onze wegen slibben dicht”. Zonder maatregelen krijgen we, zeker in de randstad, te maken met een mobiliteitsprobleem. 

SnappCar is samen met de community op weg om 5 miljoen minder auto’s in 2022 te bereiken. Minder auto’s op de weg leidt tot minder CO2 uitstoot maar ook meer ruimte in de stad voor groen, meer interactie tussen mensen en dus meer sociale cohesie. Door auto’s slim te delen zijn er uiteindelijk minder nodig en kunnen we met z’n allen het mobiliteitsprobleem tegengaan. Autodelen tussen particulieren (ook wel p2p autodelen genoemd) is de afgelopen jaren al flink gegroeid en zal nog groter worden.

Screen_Shot_2017-09-21_at_17.21.32

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen hebben we bekeken in welke stad en bij welke partijen het streven – net als bij SnappCar – naar minder auto’s ook op de agenda staat. We lazen de verkiezingsprogramma’s van grote partijen in Amsterdam door de bril van minder auto’s. 

Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam

Hoeveel blokjes om moet je straks nog rijden om je blik te parkeren? Amsterdam kent – ondanks de geringe auto dichtheid – toch nog meer dan 230.000 auto’s die doorgaans 90% van de tijd stilstaan en zo de toch al schaarse ruimte innemen. Maar welke partij maakt zich sterk voor autodelen? Verrassend genoeg staat de oplossing op straat. 

GroenLinks Amsterdam

Bij GroenLinks Amsterdam lezen we in hun verkiezingsprogramma al snel dat “het tijdperk van de auto en de fossiele energie voorbij is” en over “schier eindeloze stroom autoverkeer”. “De auto verliest zijn gesubsidieerde privileges zoals goedkoop parkeren en immens ruimtebeslag.” Praktische maatregelen laten zich vertalen naar:

  • De binnenstad wordt autovrij
  • Opheffen van ten minste 10.000 parkeerplaatsen. Deze maken plaats voor groen, speelplekken en ruimte voor voetgangers en fietsers.  
  • Minder parkeervergunningen uitgeven
  • Invoeren milieuzone personenauto’s
  • Personenauto’s emissievrij vanaf 2025
  • Stimuleren gebruik elektrische deelauto’s

Een duidelijke richting lijkt hiermee gekozen maar wat het programma sterker zou maken is als ze een paragraaf over onderling autodelen (delen van auto’s tussen particulieren (p2p)) toe zouden voegen. 

VVD Amsterdam

”De autorijder hoort wat de VVD Amsterdam betreft niet in het verdomhoekje.”  Het verkiezingsprogramma spreekt dan ook over “investeren in nieuwe parkeergarages, doorstroming, bereikbaarheid, lucht en mobiliteit” en “In gebieden met hoge parkeerdruk meer ondergrondse dan parkeerplekken creëren dan bovengrondse”. Bewoners met te vervuilende auto’s kunnen geen parkeervergunning krijgen en er wordt gesproken over voorrang en korting voor elektrische auto’s. Ook hier een goeie mix tussen maatregelen. Een visie op parkeerinnovatie en p2p autodelen zou ook goed passen in het verkiezingsprogramma van de VVD Amsterdam. 

D66 Amsterdam

D66 begint met “Het is druk in de openbare ruimte.” en “De leefbaarheid kan enorm verbeteren als er een deel van de parkeerplaatsen anders wordt gebruikt.” In het verkiezingsprogramma van de D66 in Amsterdam staat autodelen niet vermeld, maar SnappCar wel. Wij denken dat innovatieve mobiliteitsdiensten gecombineerd kunnen worden met meer groen in de buurt. Door meer auto’s te delen, ontstaat er meer ruimte voor parkjes en perkjes. Onze verhuurder John uit Utrecht had het al voorspeld. D66 wil “innovatieve mobiliteitsdiensten de ruimte bieden”, “de binnenstad verder autoluw maken” en het aantal fietsstraten uitbreiden zodat “auto’s alleen nog maar te gast zijn”. Ook wil de D66 parkeergarages toekomstig bouwen zodat ze onderdeel worden van een “duurzame energietransitie” en ruimte maken voor ‘shared spaces’ – zoals achter het Centraal Station. In onze optiek zou een hoofdstuk over p2p autodelen het D66 Amsterdam verkiezingsprogramma completer maken. 

PvdA Amsterdam

Bij de PvdA Amsterdam lezen we in het verkiezingsprogramma dat “als er minder auto’s op straat staan, komt er ruimte waar we met de buurt plannen voor kunnen maken.” Ze willen “snel schone lucht en een mooie openbare ruimte voor de Amsterdammers”, aldus de PvdA. “Daarnaast willen we dat al die verkeersbewegingen niet langer leiden tot onaanvaardbaar slechte lucht.” De partij wil experimenteren met grachten die aan één kant autovrij gaan worden, het aantal parkeerplekken op straat verminderen en “2500 extra plekken voor deelauto’s”. Ambitieuze en duidelijke taal. Een paragraaf over de impact van-, en potentie van p2p autodelen zou extra recht doen aan het sociale hart van de PvdA Amsterdam. Slim samen auto’s delen leidt via minder stilstaand blik op straat ook tot nieuwe buurtontmoetingen en sociale cohesie.  

CDA Amsterdam

In het verkiezingsprogramma van CDA Amsterdam lezen we een wens voor een “masterplan ondergronds parkeren”. Het CDA stelt dat “ondergronds parkeren 1 op 1 straatparkeerplaatsen vervangt.” Het CDA in Amsterdam wil ook “particuliere buurtparkeerplaatsen stimuleren” en is “tegen het duurder maken van betaald parkeren en duurder parkeren voor bewoners”. In tegenstelling tot de huidige trend wil het CDA Amsterdam de “minimumnormen van het parkeren bij nieuwbouw verhogen” zodat “mensen die de auto nodig hebben ook nog terecht kunnen”. De auto mag er zijn. Daar zijn we het mee eens. De CDA Amsterdam zou een mooie kans kunnen verzilveren door p2p autodelen in het verkiezingsprogramma op te nemen om leefbare ruimte te creëren.      

Wenslijst

De wenslijst van SnappCar – en wij denken tevens van duizenden Amsterdammers – ziet er als volgt uit.

  • P2P autodelen gelijk behandelen als asset-based (klassiek) autodelen
  • Actief P2P autodelen stimuleren met duidelijke en stadsbrede campagnes
  • Korting op parkeervergunningen als particuliere auto’s gedeeld worden

Wij zijn er bij SnappCar van overtuigd dat grote impact pas echt te behalen is als de meer dan 230.000 private auto’s gedeeld worden. We kunnen honderden voetbalvelden aan parkeerruimte creëren, betere buurten en sociale cohesie bevorderen. De impact die bereikt kan worden met p2p autodelen is enorm. 

Reageren

Heb jij de verkiezingsprogramma’s ook gelezen? Vallen jou andere dingen op en op welke partij ga jij stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Heb jij een briljant creatief idee om minder auto’s in Amsterdam – of een andere stad – te realiseren? We horen dan graag van je! Zet je reactie onder dit blog of stuur ons een mail op community@snappcar.nl.

Auto verhuren

Share


Copyright © SnappCar 2024