Veelgestelde vragen (FAQ) over DAC7 rapportageverplichting voor SnappCar autoverhuurders

Veelgestelde vragen (FAQ) over DAC7 rapportageverplichting voor SnappCar autoverhuurders
28-02-2024 Auto verhuren

DAC7 is een nieuwe Europese richtlijn die sinds 1 januari 2023 van kracht is. Deze richtlijn geldt voor alle online platforms, waaronder SnappCar. Op basis van DAC7 is SnappCar verplicht om informatie over verhuurders te verzamelen en deze door te geven aan de Belastingdienst

We kunnen ons voorstellen dat je hier meer vragen over hebt en daarom hebben wij de meest gestelde vragen hieronder beantwoord. Lees verder om erachter te komen wat DAC7 voor jou betekent.

Content:

1. Algemene informatie over DAC7
Wat is DAC7?
Hoe gaat DAC7 mij beïnvloeden?
Geldt DAC7 ook voor mij?
Welke verkopers zijn vrijgesteld van DAC7 rapportage?
Ik heb slechts een paar keer een auto verhuurd en/of niet veel opbrengst gegenereerd; is DAC7 ook op mij van toepassing?
Ik ben gestopt met verhuren via SnappCar, is DAC7 ook op mij van toepassing?

2. Praktische informatie over DAC7 rapportage 
Welke gegevens moeten worden gerapporteerd onder DAC7?
Hoe geef ik het totale aantal transacties en het verdiende bedrag door?
Wat gebeurt er als ik de vereiste informatie niet verstrek?
Waar kan ik mijn BSN of BTW-identificatienummer vinden?
Hoe dien ik informatie in bij SnappCar?
Ik dacht dat de meeste bedrijven mijn BSN niet mochten opvragen?
Kan ik informatie wijzigen nadat ik dit heb ingediend?
Moet ik volgend jaar weer mijn gegevens rapporteren?
Hoe wordt mijn data opgeslagen, beveiligd en gebruikt?
Wordt mijn data geverifieerd?
Deelt SnappCar mijn gegevens als ik niks doorgeef?
Ik wil niet dat jullie mijn gegevens doorgeven, kan ik een verwijderingsverzoek indienen?

3. Belasting en autodelen 
Ben ik belastingplichtig op basis van mijn data?
Moet ik me zorgen maken over mijn belastingen?
Kan SnappCar mij geen belastingadvies geven?

 

1. Algemene informatie over DAC7

Wat is DAC7?

DAC7 is een nieuwe Europese richtlijn (EU 2021/514) die gaat over administratieve samenwerking binnen de Europese Unie. De DAC7 richtlijn heeft als doel om de coördinatie tussen EU-lidstaten omtrent belasting te verbeteren en meer fiscale transparantie in de digitale economie te krijgen. DAC7 is sinds 1 januari 2023 van kracht en op basis van DAC7 zijn alle exploitanten van digitale platforms verplicht om bepaalde informatie over hun verkopers te verzamelen, te verifiëren en te rapporteren aan relevante belastingautoriteiten (in NL: belastingdienst). Onder verkopers vallen alle gebruikers die een inkomen ontvangen via een digitaal platform. In het geval van SnappCar gaat het dus over de verhuurders op ons platform. 

Hoe gaat DAC7 mij beïnvloeden? 

Op basis van DAC7 is SnappCar verplicht om bepaalde informatie over jou te verzamelen en te rapporteren aan de belastingdienst. Er kunnen verschillende manieren zijn waarop dit invloed kan hebben op jou als verhuurder: 

 • Je bent verplicht om (aanvullende) informatie met SnappCar te delen
 • Hoewel de nationale belastingwetgeving niet is veranderd, zal er meer transparantie zijn bij de belastingautoriteiten over jouw activiteiten en inkomsten op SnappCar (en andere digitale platforms zoals Marktplaats of Airbnb). Hierdoor wil je misschien nagaan of je jouw inkomsten op de juiste manier rapporteert. 
 • Als je geen aanvullende informatie doorgeeft, is SnappCar wettelijk verplicht om actie te ondernemen (zoals het tijdelijk stopzetten van uitbetalingen of het deactiveren van je account). Dit doen wij pas minimaal 60 dagen en twee herinneringen na het initiële verzoek. 

De Belastingdienst heeft ook een pagina voor verkopers: DAC7 voor verkopers

Geldt DAC7 ook voor mij? 

DAC7 is sinds 1 januari 2023 van kracht en is van toepassing op alle eigenaren die SnappCar gebruiken om hun auto(s) te verhuren én hiermee inkomsten hebben gegenereerd sinds 1 januari 2023.

De eerstvolgende rapportage versturen wij in januari 2025, waarin wij rapporteren over:

 • Alle verhuurders die een transactie hebben gehad in 2024
 • Alle verhuurders die al vóór 1 januari 2023 een account hadden op SnappCar en een transactie hebben gedaan in 2023

Noot: In januari 2024 hebben we gerapporteerd over alle eigenaren die zich in 2023 voor het eerst hebben aangemeld op ons platform en een eerste transactie hebben gehad in 2023. 

Welke verkopers zijn vrijgesteld van DAC7 rapportage?

SnappCar is niet verplicht om te rapporteren over specifieke categorieën van verhuurders. Deze categorieën zijn:

 • Eigenaren die geen inkomsten hebben gegenereerd en ontvangen in geld of een andere vorm.
 • Verkopers die een relevante activiteit uitvoeren als medewerker of ten behoeve van SnappCar
Ik heb slechts een paar keer een auto verhuurd en/of niet veel opbrengst gegenereerd; is DAC7 ook op mij van toepassing?

Wij zijn als platform verplicht om te rapporteren over alle verhuurders die sinds 1 januari 2023 een transactie hebben gehad op ons platform. Ook als je maar een paar keer hebt verhuurd of weinig opbrengsten hebt gehad, moeten wij jouw informatie doorgeven.

Ik ben gestopt met verhuren via SnappCar, is DAC7 ook op mij van toepassing?

Wij zijn als platform verplicht om te rapporteren over alle verhuurders die vanaf 1 januari 2023 een transactie hebben gehad op ons platform. Ook als je maar een paar keer verhuurd hebt of weinig opbrengsten hebt gehad, moeten wij jouw informatie doorgeven. Wij rapporteren per kalenderjaar. Als je halverwege een kalenderjaar bent gestopt met verhuren, dan zullen wij de transacties tot het moment van stoppen doorgeven. 

2. Praktische informatie over DAC7 rapportage

Welke gegevens moeten worden gerapporteerd onder DAC7?
Voor individuen/private verkopersVoor zakelijke verkopers
 • Voor- en achternaam
 • Hoofdadres
 • Geboortedatum
 • Fiscale identificatienummer (BSN-nummer)
 • BTW-identificatienummer, indien van toepassing
 • IBAN die wordt gebruikt om betalingen te ontvangen van SnappCar
 • Totale opbrengst per kwartaal via SnappCar
 • Totale aantal transacties per kwartaal via SnappCar
 • Commissie in rekening gebracht door SnappCar per kwartaal (inclusief SnappCar vergoeding en belastingen)
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Fiscale identificatienummer (RSIN-nummer)
 • BTW-identificatienummer, indien van toepassing
 • Bedrijfsregistratienummer (KvK-nummer)
 • IBAN die wordt gebruikt om betalingen te ontvangen van SnappCar
 • Totale opbrengst per kwartaal via SnappCar
 • Totale aantal transacties per kwartaal via SnappCar
 • Commissie in rekening gebracht door SnappCar per kwartaal (inclusief SnappCar vergoeding en belastingen)
Hoe geef ik het totale aantal transacties en het verdiende bedrag door? 

Je hoeft het aantal transacties en de totale tegenprestatie niet door te geven. Deze informatie zal SnappCar doorgeven. Wij sturen je begin volgend jaar een persoonlijk overzicht met alle informatie die wij rapporteren, zodat je precies weet welke gegevens wij hebben gedeeld en eventuele correcties kan doorgeven.

Wat gebeurt er als ik de vereiste informatie niet verstrek?

Als verhuurders de vereiste informatie niet delen, dan is SnappCar wettelijk verplicht om uitbetalingen te pauzeren totdat alle vereiste gegevens zijn verstrekt. Uiteindelijk zal SnappCar verhuurders van het platform moeten verwijderen als de gevraagde gegevens niet worden gedeeld. 

Waar kan ik mijn BSN of BTW-identificatienummer vinden? 

Jouw burgerservicenummer (BSN) staat vaak op jouw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zie onderstaande links voor meer informatie

Burgerservicenummer (BSN):
Waar vind ik mijn burgerservicenummer (BSN)? | NederlandWereldwijd

BTW-identificatienummer:
Btw-identificatienummer opvragen, controleren en vermelden | Ondernemersplein

Hoe dien ik informatie in bij SnappCar?

Voor de aankomende rapportage over het kalenderjaar 2024 hoef je nu zelf nog geen informatie in te dienen. We zullen alle verhuurders te zijner tijd informeren over de benodigde informatie en de manier waarop je die in kunt dienen.

Alleen indien je je in 2023 hebt aangemeld en in 2023 voor de eerste keer hebt verhuurd, heb je eind 2023 al een mail van ons ontvangen. Als je geen informatie van ons heb gekregen, kun je een mail sturen naar support@snappcar.nl

Ik dacht dat de meeste bedrijven mijn BSN niet mochten opvragen?

Verschillende bedrijven moeten uw BSN vragen. Denk hierbij aan uw verzekeraar, bank of ziekenhuis. Zij doen dit omdat ze een wettelijke verplichting hebben om u te identificeren. Vanaf 1 januari 2023 hebben digitale platformen ook de verplichting om u – als u een natuurlijk persoon bent – te vragen om uw persoonsgegevens. Dit zijn uw naam, adres, woonplaats en ook uw BSN. Deze verplichting is ontstaan met de invoering van de DAC7-richtlijn.  Zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

Ontvang ik een overzicht van de gedeelde informatie?

Als we jouw informatie rapporteren aan de Belastingdienst, zullen we jou een overzicht toesturen met dezelfde informatie. Tevens kan je alle gegevens over jouw boekingen downloaden wanneer je inlogt in jouw SnappCar account via onze site (let op: niet beschikbaar in de app).

Kan ik informatie wijzigen nadat ik dit heb ingediend? 

Als je erachter komt dat je onverhoopt incorrecte informatie hebt ingediend, dan kun je een mail sturen naar support@snappcar.nl, zodat wij jouw informatie kunnen aanpassen.

Moet ik volgend jaar weer mijn gegevens rapporteren?

SnappCar is sinds 1 januari 2023 verplicht om gegevens over onze verhuurders te verzamelen en te rapporteren aan de Belastingdienst. Door de ingang van de DAC7-wetgeving, heeft SnappCar een jaarlijkse rapportageplicht. Wij zullen jouw informatie elke januari doorgeven over het vorige kalenderjaar. 

Hoe wordt mijn data opgeslagen, beveiligd en gebruikt?

Jouw data wordt veilig opgeslagen zoals voorgeschreven onder de Nederlandse privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, of AVG). De data zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden op ons platform of voor elke andere toepassing anders het rapporteren aan de Belastingdienst. De data-opslag en verwijdering zal geschieden volgens onze privacy richtlijnen. 

Wordt mijn data geverifieerd? 

SnappCar is verplicht om de informatie die we hebben verzameld, te verifiëren. We zullen je daarom vragen om een kopie van een geldig ID te delen. SnappCar is verplicht om de data waar nodig te verifiëren op juistheid met behulp van externe bronnen. Als we verschillen tegenkomen in de data, zullen we jou vragen om additionele informatie te verstrekken zodat we de juistheid van de informatie kunnen garanderen. Tevens zal de Belastingdienst jouw verstrekte gegevens controleren aan de hand van data die zij al bezitten.

Deelt SnappCar mijn gegevens als ik niks doorgeef?

Als je geen aanvullende informatie doorgeeft, zullen wij alle relevante informatie (voor DAC7) die wij wel van je hebben rapporteren, omdat SnappCar een wettelijke verplichting heeft om jouw gegevens te rapporteren. 

Ik wil niet dat jullie mijn gegevens doorgeven, kan ik een verwijderingsverzoek indienen?

Je kunt een verwijderingsverzoek indienen, maar wees je er bewust van dat jouw gegevens nog steeds worden gedeeld met de Belastingdienst als jij sinds 1 januari 2023 jouw auto hebt verhuurd op ons platform. SnappCar heeft dan namelijk een wettelijke verplichting om jouw gegevens te rapporteren. 

3. Belasting en autodelen

Ben ik belastingplichtig op basis van mijn data?

De belastingwetten zijn niet gewijzigd. Het doel van DAC7 is om transparantie binnen de EU te vergroten, niet om extra belasting te heffen. Als jij al belastingplichtig was vóór de invoering van DAC7, dan ben je dat nog steeds na de invoering van DAC7. Echter bestaat de mogelijkheid dat er meer aandacht wordt besteed aan de inkomsten via platforms als gevolg van de verbeterde transparantie. Daarom raden wij jou aan om te controleren of jij al dan niet belasting had moeten afdragen in het verleden, en of dit correct is afgedragen. Als je niet zeker bent of je belasting moet afdragen over de inkomsten van de boekingen, of als je hier andere vragen over hebt, neem dan contact op met de Belastingdienst of een belastingadviseur. Zij kunnen je het beste adviseren over de manier waarop jij jouw inkomsten moet rapporteren.

Moet ik me zorgen maken over mijn belastingen?

SnappCar is niet in de positie om advies te geven over jouw belastingen. Bovendien zijn vragen over jouw belastingen sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Daarom kunnen wij geen antwoord geven op eventuele vragen die je hierover hebt. Echter, op basis van onze ervaringen zien we dat de meeste eigenaren minder opbrengst hebben dan autokosten. Als je een commerciële verhuurder bent, zijn er verschillende opties beschikbaar voor ondernemers en ondernemingen. Raadpleeg deze pagina van de Belastingdienst of vraag jouw belastingadviseur om advies als je meer informatie wilt.

Kan SnappCar mij geen belastingadvies geven? 

SnappCar is helaas niet gekwalificeerd om belastingadvies te geven. Daarnaast raadt de Belastingdienst platforms af om hun gebruikers van belastingadvies te voorzien. We kunnen je wel doorverwijzen naar andere gekwalificeerde partijen zoals de Belastingdienst zelf of een belastingadviseur. We werken nauw samen met de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat informatie omtrent autodelen up-to-date is.

Share


Copyright © SnappCar 2024